HĐND huyện khóa XI tổ chức kỳ họp bất thường

Sáng ngày 26/5,  HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường thông qua các văn bản, thông báo chủ trương của Tỉnh ủy và Huyện ủy về công tác cán bộ và xem xét một số nhiệm vụ của HĐND theo thẩm quyền. Tới dự kỳ họp có đại diện Thường trực Huyện ủy,Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện và 29/33 vị đại biểu HĐND huyện.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện đã thông qua quyết định số 1843 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động và chỉ định bổ sung đồng chí Đỗ Quốc Hương, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Lăk tham gia Ban Chấp hành,  Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Krông Bông, nhiệm kỳ 2015 – 2020, kể từ ngày 15/1/2020; Thông báo số 825 của Ban Thường vụ Huyện ủy, thống nhất chủ trương luân chuyển, điều động và giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Ban Dân tộc của HĐND huyện đối với đồng chí Sao Hương, HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện; thống  nhất chủ trương luân chuyển, điều động và giới thiệu nhân sự hiệp thương giữ  chức danh ủy viên Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với đồng chí H’ Căn Rơ Lưk, Phó Ban Dân tộc của HĐND huyện; Thông báo số 676 Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tổ chức, cán bộ thống nhất chủ trương giới thiệu và điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Anh Tú – HUV, Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng đến nhận công tác làm Giám đốc Ban Quản lý Dự án huyện; thống nhất chủ trương giới thiệu và điều động bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quốc Đồng – Giám đốc Ban quản lý dự án huyện đến nhận công tác giữ chức Trưởng Phòng Kinh tế – Hạ tầng.

Kì họp đã xem xét và tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Thịnh – Nguyên trưởng phòng GD – ĐT huyện (lí do nghỉ hưu theo chế độ) và ông Nguyễn Anh Tú – Nguyên Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng (lí do chuyển công tác); bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Ngọc – Trưởng phòng GD-ĐT huyện và ông Nguyễn Quốc Đồng – Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện; bỏ phiếu miễn nhiệm Phó Ban Dân tộc huyện đối với bà H’ Căn Rơ  Lưk; bầu bổ sung Phó Ban Dân tộc HĐND huyện khóa XI với bà Sao Hương; và tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện đối với đồng chí Đỗ Quốc Hương, lý do đã chuyển công tác. Kết quả số phiếu đồng ý đạt tỉ lệ 100% trên tổng số đại biểu có mặt tại kỳ họp.

0

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Y Săn A Yun – UVTV, Phó chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, kỳ họp bất thường lần này, HĐND huyện đã thông qua được 07 Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh các ban HĐND; thành viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Việc thông qua các Nghị quyết này sẽ đảm bảo cho hoạt động HĐND, UBND huyện trong thời gian tới./.

Vy Thủy