Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 11, khoá XV (mở rộng)

Sáng ngày 20/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 11 (mở rộng) nhằm xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng: Dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện năm 2023; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ năm 2023; Báo cáo đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XV, nhiệm kỳ 2020 – 20255. Hội nghị do các đồng  chí Võ Ngọc Tuyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Năm 2022, tình hình kinh tế – xã hội của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực, thực hiện 18/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra . Cụ thể: tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 2.709 tỷ đồng, đạt 100,33% kế hoạch, tăng tưởng kinh tế 7,50%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 32,3 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN ước đạt 324/320 tỷ đồng, doanh thu từ ngành thương mại và du lịch ước đạt 1.223 tỷ đồng, đạt 102,77% KH, bằng 112,6% so với cùng kỳ năm 2021; Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 40.120/35.540 triệu đồng, đạt 165,17% kế hoạch tỉnh giao và đạt 112,89% kế hoạch huyện, trong đó: thu thuế, phí và lệ phí đạt 25.000/17.000 triệu đồng, đạt 147,06% kế hoạch tỉnh, huyện giao; thu biện pháp tài chính đạt 15.120/18.540 triệu đồng, đạt 207,40% KH tỉnh giao và đạt 81,55% kế hoạch huyện giao. Tổng chi ngân sách huyện, xã ước thực hiện năm 2022 là 587.883/469.741 triệu đồng, đạt 125,15% so với dự toán huyện giao và đạt 127,60% so với dự toán tỉnh giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,87%; huyện đạt 134/190 tiêu chí nông thôn mới (tăng 8 tiêu chí so với năm 2022); Công tác trồng rừng được chú trọng đã trồng được được 230 ha rừng nguyên liệu, (đạt 115% kế hoạch); Văn hoá – xã hội được đẩy mạnh thu hút đông đảo nhân dân tham gia; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo; Quốc phòng – An ninh được đảm bảo giữ vững ổn định. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Toàn Đảng bộ đã kết nạp 95 đảng viên mới, đạt 120% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Huyện ủy cũng đã ra mắt cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Nam Ka. Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ được chú trọng.

Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn tồn tại hạn chế như: tổng sản lượng cây lương thực đạt thấp, chỉ đạt 96,8% kế hoạch dó lũ lụt xảy ra thường xuyên gây thiệt hại nặng nề; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm, một số công trình vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng, việc triển khai lập hồ sơ, thủ tục đầu tư, quyết toán một số công trình còn chậm; cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ tại các điểm tham quan du lịch chưa đồng bộ nên khó khăn trong công tác triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến giải pháp đóng góp vào phương hướng, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị đã thông qua  33 chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Theo đó, toàn huyện phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 7,5%; tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế đạt 2.900 tỷ đồng; thu ngân sách trên 50.070 triệu đồng; tổng diện tích gieo trồng được 28.780 ha; tổng sản lượng lương thực cây có hạt là 121.125 tấn; thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/người/năm; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3 -3,5%;…

Kết luận tại hội nghị đồng chí Võ Ngọc Tuyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2023.

Nhân dịp này, BCH Đảng bộ huyện đã tặng giấy khen cho 04 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

 H Yur Je