Hội LHPN Xã Buôn Triết sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm

Hội LHPN xã Buôn Triết hiện có 950 hội viên thường xuyên sinh hoạt hội. Trong 6 tháng đầu năm 2020, hội LHPN xã Buôn Triết đã triển khai thực hiện tốt  các phong trào thi đua: phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực thực hiện cuộc vận động”5 không, 3 sạch”. Duy trì hoạt động hiệu quả câu lạc bộ “Môi trường xanh” huy động chị em phụ nữ tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường và quyên góp phế liệu quỹ khởi nghiệp. Trong phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, hiện có 11/15 chi hội thôn, buôn duy trì nguồn vốn tiết kiệm từ các mô hình nuôi heo đất tiết kiệm, ống tiền tiết kiệm… qua các năm đến nay đã tiết kiệm được tổng số tiền 853 triệu đồng, tạo điều kiện cho 53 chị em khó khăn được vay vốn để phất triển kinh tế; 6 tháng đầu năm  Hội phối hợp với ngân hàng CSXH huyện giải ngân được trên 3,8 tỷ đồng cho 78 hộ thuộc đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn vay; ký kết với ngân hàng Sea Bank giải ngân được số tiền 780 triệu đồng cho 29 chị em phụ nữ vay tăng gia lao động sản xuất góp phần vào công tác xoá đói giảm nghèo trong hội viên.

Trong 6 tháng cuối năm 2021 hội LHPN xã Buôn Triết tiếp tục chỉ đạo Hội phụ nữ cơ sở thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của hội; đẩy mạnh thực hiện “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới”, tích cực tham gia vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương Tại hội nghị các hội viên đã thảo luận đóng góp ý kiến vào phương hướng nhiệm 06 tháng cuối năm 2021 và tham gia nhắn tin ủng hộ cho quỹ phòng chống covid 19./.

Vy Thuỷ – Quang Huy