Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện họp chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2020

Chiều ngày 04/02/2020, UBND huyện tổ chức họp các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện để thống nhất một số nội dung cho buổi Lễ giao nhận quân năm 2020. Đồng chí Y Bang H’đơt  – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban tổ chức có trách nhiệm phụ trách công việc được giao phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác động viên tân binh lên đường đảm bảo đúng ngày, giờ quy định. Theo đó, lễ giao nhận quân sẽ được tổ chức vào 6h30’ngày 10/2/2010, tại sân Hoa viên huyện Lắk. Mùa tuyển quân năm 2020, huyện Lắk sẽ giao 125/125 nam công dân lên đường nhập ngũ (trong đó có 15 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân). Đến thời điểm này các khâu, các bước trong công tác tuyển quân đã được Huyện ủy, UBND huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình và đảm bảo dân chủ, công khai và đúng luật nghĩa vụ quân sự; 100% nam công dân tư tưởng vững vàng,  hăng hái, phấn khởi, sẵn sàng chờ ngày lên đường nhập ngũ. Tại hội nghị, các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS huyện đã thảo luận một số vấn đề như: các xã, thị trấn cần sớm triển khai công tác thăm hỏi tặng quà, động viên cho tân binh trước khi lên đường nhập ngũ; đối với các xã Krông Nô, Nam Ka, EaRbin sẽ tập trung công dân nhập ngũ tại Ban chỉ huy quân sự huyện từ ngày 9/2/2020 để bảo đảm quân số giao nhận quân,…

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Y Bang H’đơt –  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đề nghị các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các xã, thị trấn cần tiếp tục quan tâm, tăng cường trách nhiệm thực hiện tốt chinh sách hậu phương quân đội, động viên tân binh và người thân phấn khởi lên đường hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo quân số đúng kế hoạch đề ra; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, quân phục; trang thiết bị, trang trí khánh tiết; công tác bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là công tác trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau lễ giao quân./.

H Yur Je