Hội cựu chiến binh xã Đắk Liêng tổng kết công tác năm 2020

Tham dự buổi tổng kết có đại diện hội cựu chiến binh huyện; Đảng uỷ, UBND, UBMTTQVN Xã và các hội viên trong hội cựu chiến binh xã Đắk Liêng.

Hội cựu chiến binh xã Đắk Liêng  hiện có 298 hội viên trong năm qua Hội CCB xã đã tích cực tuyên truyền, vân động cán bộ, hội viên tham gia các phong trào bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương; Đẩy mạnh sản xuất, giúp nhau xoá đói giảm nghèo; trong năm hội đã xoá được 02 căn nhà tạm; Tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong xã thực hiện tốt công tác thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, hội viên nghèo; tham gia ủng hộ người dân bị ảnh hưởng do bệnh dịch Covid 19 và hạn hán được 7 triệu đồng; phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức chương trình cấp phát khẩu trang và nước rửa tay miễn phí trị giá hơn 7 triệu đồng; thực hiện tốt công tác 3 gặp 4 biết động viên các gia đình có con em tham gia nhập ngũ năm 2020, tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ 3,4 triệu đồng; tổ chức chương trình giáo dục truyền thống cách mạng, nói chuyện truyền thống vào ngày thành lập quân đội nhân đân Việt Nam 22/12 cho trên 400 học sinh; tích cực phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện cấp lại và cấp đổi thẻ BHYT cho hội viên theo chế độ người có công; rà soát hội viên được hưởng theo Quyết định 142, 62 và giải quyết theo nghị định 49 của chính phủ….

Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, sang năm 2021 Hội cựu chiến binh xã Đắk Liêng sẽ tiếp tục đoàn kết, gưỡng mẫu đổi mới tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, nâng cao tinh thần tự lực tự cường giúp nhau giảm nghèo bền vững, tích cực chăm lo cho lợi ích hợp pháp của hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, chính quyền các cấp và Nghị quyết của Hội cấp trên.

 H Yur Je