Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 3 (mở rộng)

Sáng ngày 24/12, Huyện uỷ tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 3 (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 – 2025 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và một số nhiệm vụ quan trọng khác. Dự hội nghị có đồng chí H’Kim Hoa Byă, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện UBKT Tỉnh uỷ.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bệnh Bạch hầu nhưng tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020. Trên lĩnh vực kinh tế, Giá trị ngành nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 1.646 tỷ đồng,  đạt 100,24% KH, bằng 107,23% so với cùng kỳ năm 2019; tổng diện tích gieo trồng đạt trên 28 ngàn ha, bằng 101,7% kế hoạch năm, bằng 100,3% so với cùng kỳ năm 2019; giá trị ngành công nghiệp – xây dựng, ước đạt trên 411 tỷ đồng đạt 92,6% kế hoạch, giá trị ngành dịch vụ ước đạt 302,5 tỷ đồng, đạt 90,57% kế hoạch. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 35.717 triệu đồng , đạt 99,63% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 29 triệu đồng/người/năm, đạt 100% kế hoạch. Chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai tích cực. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến. An sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi, đảng bộ cơ sở; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đảm bảo chất lượng, theo đúng kế hoạch. Tình hình tư tưởng của cán bộ, Đảng viên và nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe nội dung Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 2021; chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của BCH Đảng bộ huyện khoá XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; thông qua nghị quyết về lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn huyện, giai đoạn 2020 – 2025; Nghị quyết lãnh đạo xây dựng xã Đăk Liêng trở thành xã nông thôn mới vào năm 2025; chương trình công tác Dân vận – Mặt trận và các đoàn thể nhân dân toàn khoá của BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 04 ngày 17/1/2011 về phát triển giáo dục mầm non huyện Lăk giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020. Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận đóng góp ý kiến vào từng nội dung được trình bày tại hội nghị, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí H’Kim Hoa Byă, đã đánh giá cao những kết quả mà cán bộ và nhân dân huyện Lăk đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, BCH Đảng bộ huyện cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phát triển Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ từ cơ sở, xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh; chú trong đến vấn đề tôn giáo; rà soát, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; nghiên cứu giải pháp phát triển các mô hình kinh tế, nhất là kinh tế hộ gia đình; thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo trật tự trước, trong và sau khi diễn ra đại hội Đảng bộ tỉnh và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp….thực hiện tốt các mực tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Tuyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị trên cơ sở  ý kiến của đồng chí H’Kim Hoa Byă, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,  BCH Đảng bộ huyện tiếp thu, điều chỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp. Đồng chí Bí thư đề nghị thời gian tới huyện tập trung vào các nhiệm vụ thu thuế, công tác giảm nghèo, công tác tuyển quân….đồng thời cần xử lý ngay, xử lý dứt điểm vấn đề khiếu kiện; thông báo rộng rãi cho nhân dân được biết về các khu vực có dự án đầu tư; xác định đưa quy hoạch khu bãi rác và nghĩa địa ra khỏi khu vực Thị trấn Liên Sơn. Đề nghị các phòng Tài chính – kế hoạch tập huấn công tác tính bình quân thu nhập đầu người thống nhất đồng bộ tại các xã, thị trấn; Phòng LĐ – TB và XH, tổ chức tập huấn, hướng dẫn các xã, thị trấn cách tính tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo dựa trên các yếu tố theo đúng quy định. Đề nghị Phòng GD – ĐT huyện xem xét việc tách, sáp nhập các trường học, rà soát, đánh giá tính phù hợp cho 5 – 10 năm sau; quan tâm phát triển đảng viên trong hệ thống giáo dục; phát động các trường và hướng dẫn học sinh có nhận thức trong việc chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp, tích cực hưởng ứng Nghị quyết trồng hoa theo hình thức xã hội hoá, bằng những việc làm thiết thực… phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện xây dựng trung tâm huyện Lăk trở thành khu dịch lịch trọng điểm của tỉnh ĐăK Lăk vào năm 2030….

Vy Thuỷ