Học viên trường chính trị tỉnh Đăk Lăk đi nghiên cứu thực tế tại Huyện Lăk

Sáng ngày 24/11/ 2019, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tổ chức cho học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính đi nghiên cứu thực tế tại huyện Lắk.  Tham gia đoàn nghiên cứu thực tế có Thạc sỹ Lê Đình Hoan – Hiệu trưởng Trường Chính Trị Tỉnh Đắk Lắk,  đại diện lãnh cán bộ, giảng viên nhà trường và 77 học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính. Các  học viên là cán bộ quản lý Công ty điện Lực và viễn thông của các huyện thị xã, Thành phố trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn đã làm việc với Trung tâm Bồ dưỡng chính trị huyện Lắk, được nghe đồng chí  Bùi Thị Trí Huệ – Phó Ban Tuyên giáo Huyện uỷ kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện báo cáo khái quát về công tác xây dựng Đảng, tình hình kinh tế -xã hội, phong trào  xây dựng nông thôn mới, về cải cách hành chính, hoạt động của các mặt trận và các đoàn thể nhân dân tại địa phương.

Đồng chí  Bùi Thị Trí Huệ – Phó Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Qua đó, Đoàn nghiên cứu thực tế đã trực tiếp trao đổi với  Trung Tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về thuận lợi và khó khăn trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí Điện hiện nay đang gặp khó khăn tại xã Buôn Triết, xã Bông Krang. Về phía Công ty điện Lực tỉnh Đắk Lắk cũng đang có nhiều cố gắng nổ lực đâu tư  Trạm Biến áp, các đường dây điện Trung áp, hạ áp về cho Buôn Krai, xã Bông Krang vào cuối năm 2019. Riêng về tuyến đường điện phục vụ sinh hoạt cho Buôn Tung 3, Buôn Ung Rung 1, Buôn Lăch Rung hiện tại địa bàn dân cư phân bổ rải rác nên Điện lực Đăk Lăk chưa bố trí được nguồn vốn xây dựng; Đối với lĩnh vực hoạt động Viễn Thông đến nay cũng đã phủ sóng 100% thôn, buôn trên địa bàn huyện.

Học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính đi nghiên cứu thực tế tại huyện Lắk

Qua buổi đi thự tế tại một huyện còn nhiều khó khăn như huyện Lắk, Các giảng viên và học viên đã học được nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn bổ ích, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan đơn vị trong thời gian tới.

H Yur Je