Hỗ trợ phát triển mô hình trồng dâu nuôi tằm từ nguồn vốn chương trình 30a ở huyện Lăk

Những năm gần đây, trên địa bàn huyện ngày càng có nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, triển khai mô hình trồng dâu nuôi tằm nhằm nâng cao thu nhập cho gia đình, tuy nhiên đối với các hộ nghèo việc đầu tư gặp không ít khó khăn về vốn. Trước tình trạng trên, nhằm giảm bớt khó khăn cho các hộ nghèo hướng đến phát triển mô hình kinh tế trồng dâu nuôi tằm quy mô lớn, cuối năm 2019, từ nguồn vốn phân bổ nguồn thuộc chương trình 30a, Trạm khuyến nông huyện đã thực hiện chương trình đẩy mạnh phát triển mô hình trồng dâu nuôi tằm tại 2 xã  Krông Nô và Đăk Nuê. Theo đó, chương trình đã hỗ trợ cho 10 hộ thuộc diện hộ nghèo hiện tại đang trồng dâu nuôi tằm ở 02 xã này để các hộ dân có điều kiện mở rộng mô hình và được tiếp cận với kỹ thuật nuôi tằm hiệu quả hơn. Tham gia chương trình, các hộ dân được hỗ trợ về giống dâu, giống tằm, dụng cụ nuôi tằm như né, nong, phân bón cho cây dâu…, được tham gia lớp tập huấn kĩ thuật nuôi và phòng trừ bệnh cho tằm. Tùy theo nhu cầu và tiêu chí hỗ trợ mà các hộ được hỗ trợ với mức hỗ trợ trị giá 15 -20 triệu đồng; tổng vốn hỗ trợ thực hiện mô hình tại 02 xã gần 200 triệu đồng.

Sau thời gian hơn 9 tháng triển khai, bước đầu mô hình đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho các hộ dân. Hiện, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19, giá bán kén tằm ra thị trường có giảm hơn do với giá trước đây, song với giá dao động từ 80 – 90 nghìn đồng/kg tùy từng loại; sau khi trừ chi phí mỗi lứa tằm các hộ gia đình cũng thu được lợi nhuận khá.

Từ chính sách hỗ trợ trong trồng dâu nuôi tằm không chỉ giảm bớt khó khăn cho nhiều hộ dân mà còn làm thay đổi nhận thức trong sản xuất, chú trọng đến công tác chuyển đổi cây trồng, vật nuôi  mang lại hiệu quả thiết thực để phát triển kinh tế góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Vì vậy thời gian tới,  xã Krông Nô sẽ quan tâm phát triển mô hình trên đây, hướng đến hình thành hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm, đưa mô hình trồng dâu nuôi tằm thực sự trở thành một trong những mô hình kinh chủ lực của xã, góp phần giải quyết việc làm, giúp các gia đình từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu./.

Vy Thủy