Công ty Lâm nghiệp Lắk chú trong công tác khai thác và bảo vệ rừng trồng

Công ty Lâm Nghiệp Lắk được giao quản lý bảo vệ – Trồng rừng và phòng chống cháy rừng trên toàn bộ diện tích 24.074,7 ha tại xã Krông Nô, Đăk Nuê, Đăk Phơi. Trong đó 15.649,3 ha rừng phòng hộ, 8.425,4 ha rừng sản xuất. Để quản lý và bảo vệ tốt diện tích rừng được nhà nước giao, hằng năm công ty đã giao cho 04 công ty gồm: Công ty cổ phần Lâm nghiệp Trường Thành, Công ty TNHH Đức Uy; Công ty TNHH Quốc Thái, Công ty cổ phần AgriLắk và 57 hộ gia đình nhận khoán đất lâm nghiệp để trồng rừng. Từ năm 2015 – 2019 các công ty này và các hộ gia đình đã trồng được 1.333,4 ha rừng keo từ 4- 6 tuổi, hiện đang đi vào khai thác gỗ.

Tại các khu vực trồng rừng đã cho khai thác, nhiều nhân công đang tiến hành cưa cây, bóc vỏ keo để chuẩn bị di chuyển bán đi khắp các nơi trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk. Theo ông Ngô Hùng người chuyên thu mua gỗ keo ở xã Krông Nô cho biết: Gỗ keo non (4 – 6 năm tuổi) được thu mua với mức giá phổ biến từ 10 -12 triệu đồng/ha tùy vào độ dày thưa của cây keo trên diện tích mua và đường vận chuyển thuận lợi. Gỗ keo đã bóc vỏ được thu mua từ 800.000đ – 820.000đ/tấn. Mỗi ngày ông thuê hơn 20 nhân công với giá nhân công từ 150.000 – 350.000đ/ngày tùy theo loại công việc được giao trong quá trình khai thác gỗ.

Thổ nhưỡng, khí hậu của các xã Krông Nô Đăk Nuê, Đăk Phơi rất phù hợp với cây keo, cây cho  năng suất cao, khả năng sinh trưởng, phát triển và chống chịu được gió bão tốt. Với đặc thù là một xã miền núi có địa hình đồi núi dốc, việc giữ rừng, bảo vệ trồng cây gây rừng luôn được công ty lâm nghiệp Lắk chú trọng.

Công tác quản lý bảo vệ, tái sinh rừng tự nhiên, rừng phòng hộ và trồng rừng sản xuất ngày càng có vai trò quan trọng. Bên cạnh đó, việc giao nhận khoán cho các hộ gia đình tại địa phương trồng rừng cũng đang góp phần cải thiện đời sống của người dân trồng và hợp đồng quản lý bảo vệ rừng.

 H Yur Je