Hiệu quả triển khai thực hiện các chương trình đầu tư tại xã Krông Nô

Xã Krông Nô là xã vùng xâu, vùng xa của huyện, hiện toàn xã có 2.253 hộ, với 9.777 khẩu; gồm 15 dân tộc cùng chung sống tại . Trong đó chủ yếu là người dân tộc, MNông, kinh, Tày, H’Mông… đời sống của người dân ở đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp.

Để từng bước phát triển kinh tế giúp người dân thoát khỏi đói nghèo, thời gian qua bằng nhiều nguồn vốn của trung ương của địa phương được huyện  triển khai thực hiện các Chương trình 135; 102; 30a với những chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, cây, con giống ,nước sinh hoạt và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm và cho vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất; hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn…, từ năm 2016 đên này từ các nguồn vốn đầu tư của TW, tỉnh và của huyện đã đầu tư xây dựng bê tông, nhựa hóa 07 công trình đường giao thông nông thôn với kinh phí đầu tư xây dụng hàng trăm tỷ đồng; chương trình 135 về hỗ trợ cây con giống cho bà con thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo của các buôn với 13.196 cây giống điều cao sản và hỗ trợ  69 con bò giống trị giá 1 tỷ 087 triệu đồng cho 57 hộ và một số vật tư, phân bón… hằng năm trạm khuyến nông huyện thường xuyên tổ chức mở các lớp tập huấn chuyển giao KHKT và tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực cho người dân và cán bộ cơ sở trên địa bàn các buôn đặc biệt khó khăn… Đến nay diện mạo nông thôn của xã đặc biệt khó khăn đang dần khởi sắc, hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã cơ bản đã được hoàn thiện; các tuyến đường liên xã, liên thôn được đảm bảo; gần 100% số hộ dân đã có điện; cơ sở vật chất trường, lớp học được xây dựng khang trang hơn, đời sống nhân dân trong xã ngày càng được cải thiện.

Để đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương,  đối với xã Krông Nô, thời gian qua cấp uỷ chính quyền địa phương trong thời gian qua ngoài việc thực hiện tốt các chính sách Đảng, Nhà nước, đã có nhiều chính sách hỗ trợ đối với người dân. Như các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ KHKT vào chuyển đổi cây trồng vật nuôi vào  phát triển KT – XH phù hợp để góp phần từng bước xóa đói, giảm nghèo bền vững./.

Xuân Thái