Đẩy mạnh các phong trào hoạt động từ thiện thực hiện mỗi cơ quan đơn vị gắn với một địa chỉ nhân đạo

Thực hiện kế hoạch của trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về triển khai cuộc vân động “mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo”, trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk sau 10 năm thực hiện đã thu thập lập hồ sơ được 24.394 địa chỉ nhân đạo đã tổ chức trợ giúp bằng nhiều hình thức cho trên 23.800 lượt người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam với tổng giá trị 23 tỷ 153 triệu đồng qua đó đã giúp nhiều gia đình đã vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh.

Nhằm tiếp tục thực hiện cuộc vận động một cách hiệu quả về mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo do Trung ương, tỉnh phát động, trong năm 2020 đối với địa bàn huyện Lăk. Hội chữ thập đỏ các cấp giữ vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu tích cực cho các cấp chính quyền địa phương chỉ đạo, tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện với mục tiêu mỗi xã, thị trấn và các phòng, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội…có ít nhất tham gia trợ giúp từ một địa chỉ nhân đạo trở lên bằng các việc làm thiết thực, ý nghĩa như hỗ trợ vật chất, vốn phát triển sản xuất, giống cây trồng vật nuôi, ngày công lao động..lựa chọn các đối tượng cụ thể như cá nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc gia cam, nạn nhân bị thiên tai, thảm họa, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa..

Trong quá trình tổ chức thực hiện cần gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn./.

Xuân Tiệp