Đổi thay ở buôn 5 không – lách ló xã Nam Ka huyện Lăk

Buôn lách Ló nằm tách biệt cách với trung tâm xã Nam Ka  hơn 15 Km đường rừng, chỉ cách đây vài năm, đời sống của 52 hộ dân với 219 nhân khẩu còn chịu cảnh “ 5 không”: không điện, không đường, không  trường học, không có mạng lưới y tế thôn buôn, không có nước sạch để phục vụ sinh hoạt ăn uống hàng ngày. Đến nay, được sự quan tâm đầu tư của Đảng và nhà nước, Buôn Lách Ló đang từng ngày khởi sắc Buôn Lách Ló đã có hơn 2 km đường giao thông của buôn được mở rộng đã tạo thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất và vận chuyển nông sản của người dân. Bên cạnh đó, hệ thống điện lưới quốc gia được kéo đến từng hộ gia đình phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt, loa truyền thanh của buôn được đặt ngay trung tâm Buôn Lách Ló, vẫn đang hàng ngày đưa thông tin về cho người dân trong buôn, đáng mừng hơn, 100% các em trong độ tuổi đều được đến lớp.

Đưa chúng tôi trở lại buôn, Buôn trưởng phấn khởi vì giờ đây buôn đã  có nhà sinh hoạt cộng đồng, có công trình nước sạch phục vụ nhu cầu dùng ăn uống cho bà con.

Mặc dù vậy, Buôn Lách Ló, xã Nam Ka, huyện Lắk vẫn còn gặp nhiều khó khăn do nằm tách biệt với trung tâm xã, đường đi chưa được bê tông hóa và vẫn chưa có thông tin liên lạc. Thiết nghĩ trong thời gian tới cùng với sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước, đời sống bà con trong Buôn Lách Ló sẽ từng bước vườn lên thoát nghèo, bộ mặt buôn làng đang khởi sắc từng ngày.

H Yur Je