HĐND thị trấn Liên Sơn tổ chức kỳ họp thứ 5 khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe đại biểu HĐND huyện, Thị trấn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XII, báo cáo tình hình hoạt động của HĐND thị trấn, UBND thị trấn báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; tờ trình và tóm tắt tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022; phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2023.

Theo báo cáo của UBND thị trấn Liên Sơn, năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, thời tiết diễn biến thất thường đã làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, song nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực của các đoàn thể và Nhân dân, nên tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn thị tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cơ cấu kinh tế tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch chiếm 82%, Nông lâm nghiệp chiếm 18%, đạt 100% KH.  Trong đó sản xuất nông nghiệp gieo trồng được 523ha đạt 100,19 KH, với tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt gần 1.874 tấn; Tổng thu ngân sách trên địa bàn được gần 17 tỷ đồng, đạt gần 140% KH. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,01%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 47,5 triệu đồng/người/năm. Công tác đầu tư xây dựng, quản lý đất đai và vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được đẩy mạnh qua bình xét gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, buôn văn hóa có gần 95% gia đình đạt gia đình văn hóa, phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT duy trì và phát triển. Chất lượng giáo dục – đào tạo tiếp tục được nâng lên các trường học trên địa bàn đều đứng ở tốp đầu của huyện. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đúng, đủ, kịp thời; các hoạt động nhân đạo, từ thiện được Nhân dân nhiệt tình ủng hộ. An ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo.

Kết thúc kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về: Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND thị trấn, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thị trấn năm 2023, dự toán ngân sách thị trấn năm 2023, phân bổ dự toán ngân sách thị trấn năm 2023, Nghị quyết về Kế hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 do nguồn ngân sách cấp trên phân bổ cho thị trấn và thông qua một số tờ trình quan trọng khác…

Xuân Thái