HĐND thị trấn Liên Sơn tổ chức  kỳ họp lần thứ 13 HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Về dự kỳ họp có các vị đại biểu HĐND huyện ứng cử tại địa bàn, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị trấn cùng toàn thể đại biểu HĐND thị trấn. Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe đại diện tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại địa bàn báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện khóa XI và nghe các báo cáo của UBND, Thường trực HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo thực hiện thu chi ngân sách năm 2020, nhiệm vụ thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thị trấn năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; UBMTTQ thị trấn thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 phương hướng năm 2021 các báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND thị trấn năm 2020; báo cáo quản lý sử dụng đất đai, công tác quản lý cấp giấy chứng nhận QSDĐ, công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn năm 2020.

Năm 2020 mặc dù tình hình KTXH có nhiều khó khăn thách thức do dịch bệnh covid-19, bệnh Bạch hầu cũng như thời tiết diễn biến bất thường, song việc phát triển kinh tế – xã hội thị trấn vẫn tiếp tục giữ ổn định và có bước tăng trưởng khá: Cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực tiểu thủ công nghiệp – thương mại – dịch vụ – du lịch chiếm 80% đạt 100%KH; Nông, Lâm, Ngư nghiệp chiếm 20% đạt 100% KH. Tổng diện tích gieo trồng năm 2020 là: 548/541 ha, đạt 101,29% so với Nghị quyết. Tổng thu ngân sách là  23 tỷ 442 triệu đồng, đạt 126,88% Nghị quyết; giảm hộ nghèo so với đầu năm 2020 là 1,65%, đạt 52,88% so với chỉ tiêu Nghị quyết  (Nghị quyết giảm 3,12%); thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm…đầu tư xây dựng các tuyến đường nội buôn, TDP được cứng hóa 95%, đạt 100% so với Nghị quyết; 60% các trục đường được trồng cây xanh bóng mát phù hợp với quy hoạch, đạt 100% KH. 90% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. KH. lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…..

Tại kỳ họp, HĐND thị trấn đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết gồm: Nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Nghị quyết về phê chuẩn bổ sung dự toán thu – chi ngân sách có mục tiêu năm 2020, dự toán phân bổ ngân sách năm 2021…

Xuân Thái