Cơ quan huyện uỷ và đài TTTH quyên góp, ủng hộ  phòng, chống dịch Covid 19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch covid 19” và thư kêu gọi ủng hộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lăk “Phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, Cơ quan Huyện uỷ phối hợp với công đoàn cơ quan tổ chức quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19; để Hỗ trợ các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng; động viên lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch bệnh….đang rất cần sự giúp đỡ của cộng động. Tại buổi quyên góp đông đảo cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Huyện uỷ đã trực tiếp quyên góp được tổng số tiền trên 4 triệu đồng.

Cùng ngày tại Đài TT – TH huyện, cán bộ viên chức Đài TT – TH huyện đã tham gia quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch covid 19 được 1 triệu 400 ngàn đồng.

Tuy chỉ là những đóng góp nhỏ nhưng là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của cán bộ viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Huyện uỷ và Đài TT – TH huyện với mong muốn đóng góp công sức, chung tay cùng Đảng và Nhà nước quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, sớm ổn định đời sống để phát triển kinh tế – xã hội, an toàn và sức khỏe cho nhân dân./.

Vy Thuỷ