Đoàn giám sát về lãnh đạo, chỉ đạo nghị quyết 02 của ban thường vụ huyện ủy làm việc tại thị trấn Liên sơn

Chiều ngày 23/6 Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 02-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy đã có buổi làm việc đối với Đảng ủy Thị trấn Liên sơn. Đồng chí Nay Y Phú – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc đoàn giám sát đã thông qua quyết định thành lập đoàn giám sát, chương trình kế hoạch, thực hiện kiểm tra, giám sát đối với cá nhân, đơn vị được giám sát. Qua giám sát nhằm đánh giá các ưu điểm, tồn tại và hạn chế, khuyết điểm và dấu hiệu vi phạm (nếu có) của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết; Rà soát báo cáo chỉ tiêu, tiến độ, kết quả thực hiện các công trình, các hạng mục đầu tư trên địa bàn thị trấn theo nội dung tinh thần Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khoá XV, nhiệm kỳ 2020- 2025 về “Tập trung huy động nguồn lực nhằm xây dựng và phát triển huyện Lăk thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đăk Lăk vào năm 2030”.

Theo kế hoạch, Đoàn giám sát nghiên cứu báo cáo, tổ chức đi kiểm tra thực tế, làm việc trực tiếp với nhân dân ở các buôn, tổ dân phố về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghi quyết; tiếp tục thu thập thông tin, xây dựng báo cáo kết quả giám sát, thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát với Đảng ủy, HĐND, UBND Thị trấn Liên sơn. Trên cơ sở giám sát lập và gửi báo cáo cho Đoàn giám sát chậm nhất ngày 03/07/2021./.

Văn Hoan