Đảng ủy xã Đăk Nuê tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Năm 2022 Đảng ủy xã Đăk Nuê xác định là năm thực hiện nhiệm vụ chính trị gặp không ít khó khăn, thách thức do những tháng đầu năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 cũng như các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thiên tại, lũ lụt gây ra. Song Đảng ủy xã đã đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, công tác quốc phòng – an ninh và công tác phòng, chống dịch. Cùng với đó Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương của Trung ương, tỉnh, huyện và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đảng ủy xã đề ra. Trong năm Đảng ủy đã tích cực hưởng ứng triển khai thực hiện tốt các NQ 02 và NQ 05 của BCH Đảng bộ huyện đã đề ra; trong đó đối với NQ 02 Đảng ủy xã đã huy động cán bộ và nhân dân tích cực hưởng ứng trồng các loại cây và hoa trên các tuyến đường tại các thôn buôn nhằm tạo cảnh quan môi trường Xanh – sạch – đẹp; thực hiện NQ 05 xã đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các mạnh thường quan trong và ngoài xã được trên 18 ngàn cây giống các loại để hỗ trợ cho các hộ dân của 10/10 thôn, buôn trong toàn xã trồng để phát triển kinh tế với tổng kinh phí gần 344 triệu đồng.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế: năm 2022 tốc độ tặng trưởng kinh tế của xã Đăk Nuê đạt 7,1%, tổng diện tích các loại cây trồng thực hiện được trên 2.886 ha đạt trên 101% KH; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 20,4 triệu đồng người/năm; chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt; công tác xây dựng nông thôn mới hiện xã đã đạt được 13/19 tiêu chí; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,1%, công tác giáo dục luôn được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy và học tậpcông tác khám và chữa bệnh cho nhân dân luôn được đảm bảo; Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động của chính quyền ngày càng hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể làm tốt công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, gắn với phát triển hội viên, đoàn viên và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động… Trong năm, Đảng ủy xã đã kết nạp mới được 6 đảng viên đạt 100% KH, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng ủy lên 218 đảng viên sinh hoạt tại 16 chi bộ trực thuộc…

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023 Đảng ủy xã Đăk Nuê tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt Chi bộ và phát triển đảng viên mới; giữ gìn đoàn kết nội bộ, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2023.

Nhân dịp này, Đảng ủy xã Đăk Nuê đã tặng giấy khen cho các tập thể Chi bộ và cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Xuân Thái