Đảng ủy xã Bông Krang tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đảng ủy xã Bông Krang vừa tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Về dự hội nghị có đ/c Y Săn AYun – UV BTV, Phó chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Huyện ủy;  lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành đoàn thể; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Bông Krang.

Trong năm 2022  xã Bông Krang  đã đạt được nhiều kết đáng ghi nhận trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng như: tổng diện tích gieo trồng được 2.280 ha, đạt 110%  kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 20,2 triệu đồng/người/năm đạt 103,6% so với Nghị quyết đề ra; xã đạt thêm 1 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số tiêu chí lên 13/19 tiêu chí. Trong năm qua, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong xã tích cực tham gia đóng góp kinh phí mua và trồng được 737 cây hoa các loại trị giá trên 92 triệu đồng, tích cực thực hiện Nghị Quyết 02 của BCH Đảng bộ huyện; cùng với đó, xã đã nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị kết nghĩa, cá nhân trong và ngoài huyện thăm và tặng 13.290 giống cây trồng các loại trị giá 638 triệu đồng, tặng cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tôch thiểu số trồng và chăm sóc để cải tạo vườn tạp, tăng thu nhập hộ gia đình, góp phần triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ huyện …

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên khó khăn, tồn tại hạn chế trong năm 2022, đóng góp vào phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, năm 2023, xã Bông Krang nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu cụ thể như: tổng sản phẩm xã hội tăng trưởng 3,7 %, thu nhập bình quân đầu người đạt 22,8 triệu đồng/người/năm, đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất đạt 80%, số thôn buôn sử dụng điện thắp sáng đạt 100%, phấn đấu đạt thêm 1 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đó là tiêu chí số 6 về cơ sở văn hoá…

Văn Thắng