Đảng uỷ xã Đăk Nuê tổng kết công tác Đảng năm 2020

Sáng ngày 14/1, Đảng ủy xã Đăk Nuê tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự buổi lễ có đại diện Ban Tổ Chức, Ban Dân vận, UBKT Huyện uỷ các đồng chí HUV phụ trách địa bàn;.

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, Đảng ủy xã Đăk Nuê tập trung quán triệt, thực hiện các chủ trương của Trung ương, tỉnh, huyện và thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Kết quả: Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm. Trên lĩnh vực kinh tế: tổng diện tích  gieo trồng gần 2.891ha, đạt 101,11%; tổng sản lượng lương thực có hạt gần 15.499  tấn, đạt 100,06%, tăng 214 tấn so với cùng kỳ năm trước; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,2%;thu nhập bình quân đầu người 17,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,79% so với đầu năm 2020. Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật được quan tâm thực hiện; xã đạt 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Công tác thu, chi ngân sách và các loại quỹ được đảm bảo; lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng năm qua Đảng bộ đã tổ chức kết nạp mới 12 đảng viên, đạt 109% chỉ tiêu giao. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đổi mới nội dung phương thức, quan tâm xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, đoàn viên; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh….

Năm 2021, Đảng ủy xã phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: tổng diện tích các loại cây trồng cả năm là 2.840 ha;Thu nhập bình quân đầu người 18 triệu đồng/người/năm; giảm 3% hộ nghèo trở lên; số hộ gia đình đạt gia đình văn hoá 75 – 80%, duy trị năm 2021 có 90% trở lên tỷ lệ hộ dân sinh hoạt nước hợp vệ sinh; thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới năm 2021 phấn đấu đạt từ 1-2 tiêu chí theo chương trình mục tiêu quốc gia (tiêu chí số 4 về Điện và tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư); phấn đấu xây dựng Đảng bộ xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, có 16/17 chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên do Huyện uỷ giao, trong đó kết nạp 1-2 đảng viên trong lực lượng dân quân và dự bị động viên….

Tại hội nghị, BTV Đảng uỷ xã đã tặng giấy khen cho 3  tập thể và 8 cá nhân hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020./.

Vy Thuỷ