Đảng ủy thị trấn Liên sơn tổng kết nhiệm vụ năm 2020

Thị trấn Liên Sơn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của huyện nhà, đặc biệt là trong phát triển du lịch. Trong năm 2020, Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn – Quốc phòng an ninh được giữ vững. Đảng bộ đã Tập trung chỉ đạo hoàn thành Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022 theo đúng kế hoạch và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng bộ chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức được 3 đợt học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị ,nghị quyết, kết luận của Đảng và tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, có 505 lượt cán bộ, đảng viên tham gia, đạt 84,16%….

Về lĩnh vực kinh tế có nhiều kết quả đáng ghi nhận: Cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực tiểu thủ công nghiệp – thương mại – dịch vụ – du lịch chiếm 80%, có tổng doanh thu chưa tính thuế đạt 340 tỷ đồng; Nông, Lâm, Ngư nghiệp chiếm 20% đạt 100% so với Nghị quyết. Sản xuất nông – lâm, ngư nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng năm 2020 là: 548/541 ha, đạt 101,29% so với Nghị quyết. Tổng thu ngân sách là  23 tỷ 442 triệu đồng, đạt 126,88% Nghị quyết; giảm hộ nghèo so với đầu năm 2020 là 1,65%, đạt 52,88% so với chỉ tiêu Nghị quyết  (Nghị quyết giảm 3,12%); thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm; …

Thực hiện Nghị quyết số 02 – NQ/HU, ngày 13/10/2020 của BCH Đảng bộ huyện khóa XV “Tập trung huy động các nguồn lực nhằm xây dựng và phát triển huyện Lăk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đăk Lăk vào năm 2030”, UBND thị trấn đã triển khai  cho các TDP, buôn đồng bào đân tộc tại chỗ, các đơn vị trên địa bàn thị trấn tổ chức phát động đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trồng hoa, cây cảnh phù hợp với khuôn viên, cảnh quan môi trường, đô thị bảo đảm xanh-sạch đẹp- văn minh-lịch sự tạo môi trường hấp dân, thu hút khách du lịch. Công tác quản lý môi trường đô thị tiếp tục được chú trọng, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đường nội buôn, TDP được cứng hóa 95%, đạt 100% so với Nghị quyết; 60% các trục đường được trồng cây xanh bóng mát phù hợp với quy hoạch, đạt 100% so với Nghị quyết; 90% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. So với nghị quyết, thu gom rác thải bảo đảm vệ sinh môi trường.

Tại hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến phát triển du lịch  tại địa phương như công tác quản lý tốt vấn đề vỉa hè; ghế đá công cộng, chậu hoa giấy trên địa bàn; tận dụng các diện tích mặt nước để trồng sen tạo cảnh quan sinh thái  hồ Lắk; đưa các sảm phẩm của địa phương như; dệt thổ cẩm; các sản phẩm nông nghiệp trở thành các sảm phẩm du lịch…

Tại hội nghị, Đảng ủy thị trấn Liên Sơn cũng đã khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

 H Yur Je