Bế mạc kỳ họp thứ chín hội đồng nhân dân huyện Lăk khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trong 2 ngày 26 và 27/12, HĐND huyện khóa XI, tổ chức kỳ họp thứ 9, nhiệm kì 2016 – 2021. Về dự  kự kỳ họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn cùng các đại biểu HĐND huyện khóa XI.

Bế mạc kỳ họp thứ 9 HĐND Huyện Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Bế mạc kỳ họp thứ 9 HĐND Huyện Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kỳ họp thông qua và xem xét, thảo luận nhiều báo cáo quan trọng: báo cáo  kết quả hoạt động của thường trực HĐND huyện năm 2019; báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, phương hướng , nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng  – an ninh năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2019, nhiệm vụ  thu – chi ngân sách nhà nước năm 2020 và kết quả sử dụng quỹ dự phòng ngân sách ngân sách huyện năm 2019 và nhiều văn bản quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp thứ Chín HĐND Huyện Lắk năm 2019
Toàn cảnh kỳ họp thứ Chín HĐND Huyện Lắk năm 2019

Theo báo cáo của UBND huyện, Trong năm 2019, huyện Lăk chịu nhiều ảnh hưởng nặng do mưa lũ, và dịch bệnh trên đàn Heo như lở mồm long móng, dịch tả lợn Châu Phi nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đạt những kết quả khả quan. Tổng sản phẩm xã hội toàn huyện đạt 2.254 tỷ đồng, bằng 99,64% kế hoạch, tăng trưởng kinh tế 6,7%. Tổng diện tích gieo trồng đạt 28.166 ha, đạt 102,86% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước đạt 49,368 tỷ đồng, bằng 145,84% Nghị Quyết. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 28,16 triệu đồng/người/năm.  Hoạt động văn hóa xã hội phát triển; Quốc phòng an ninh được đảm bảo;. Xây dựng NTM được tập trung thực hiện, Đến nay, toàn huyện đạt 100/190 tiêu chí xây dưng NTM. Lĩnh vực giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và an sinh xã hội được quan tâm và đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; trật tự kỷ cương, đoàn kết nội bộ cơ bản giữ vững; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng ngay tại chi bộ và củng cố tổ chức cơ sở đảng hoạt động yếu kém; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí và cải cách tư pháp được quan tâm, đã phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ sai phạm. Trong năm 2019, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 150 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 2.955 đồng chí…

Trong phần thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND đã nghe lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trả lời và làm rõ thêm những kiến nghị của nhân dân các xã, thị trấn; đồng thời các đại biểu đã sôi nổi thực hiện quyền chất vấn của mình đối với những vấn đề mà người dân huyện nhà đang quan tâm xoay quanh các vấn đề:  tiến độ thi công đập Ja Tu 2 xã Buôn Triết, thủy lợi La Tang Poh ở xã Yang Tao; liên quan đến vấn đề xây dựng đường giao thông đi Buôn M Liêng, đoạn đường giao thông từ thôn Lâm Trường đi buôn Yuk ở xã Đăk Liêng, việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai…

Đoàn chủ tịch chủ trì kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Lắk
Đoàn chủ tịch chủ trì kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Lắk

Tại kỳ họp, HĐND huyện cũng đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội , quốc phòng – an ninh năm 2020; Nghị Quyết về phân bổ dự toán thu – chi Ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết về nhiệm vụ điều chỉnh Quy Hoạch chung Thị Trấn Liên Sơn, huyện Lắk đến năm 2035. Thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 16/NQ – HĐND  ngày 05/7/2016 của HĐND huyện về việc Quy định mức hỗ trợ nhà ở từ ngân sách huyện đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015 để thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ – TTg , của thủ tướng chính phủ trên địa bàn huyện Lắk (chương trình 167, giai đoạn 2). Theo đó mức hỗ trợ trước đây là 500.000 đồng/nhà /năm nâng lên 1,5 triệu đồng/ nhà/năm. Trong đó năm 2019, từ nguồn ngân sách huyện đã hỗ trợ cho 210 căn nhà với số tiền 315 triệu đồng, dự kiến trong năm 2020 sẽ hỗ trợ 210 căn nhà với số tiền 315 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Bầu bổ sung ủy viên UBND huyện Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Bầu bổ sung ủy viên UBND huyện Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Hội nghị đã bầu bổ sung Ông Nguyễn Chí Luận – Trưởng Phòng Tài Chính – kế hoạch huyện vào ủy viên ủy ban nhân dân huyện Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, với số phiếu tín nhiệm 29/29, đạt 100%.

Theo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội , quốc phòng – an ninh năm 2020 đã được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp Thứ 9, khóa XI. Trong năm 2020, Huyện Lắk sẽ tập trung mọi nguồn lực đẩy phát triển kinh tế xã – hội thực hiện các chỉ tiêu quan trọng như: Tổng sản phẩm xã hội đạt 2.420 tỷ đồng. Tăng trưởng kinh tế đạt 7% trở lên. Ngành Nông – Lâm Nghiệp, chiếm 67,83%; công nghiệp , xây dựng chiếm 18,37%; Dịch vụ chiếm 13,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng/ người/ năm. Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 27.798 ha. Giá trị sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp đạt 227 tỷ đồng; Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 35.850 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2019 từ 6 – 7%; Duy trì các trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, phấn đấu có từ 1 – 2 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện.  Đảm bảo an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội…

                                                                                         Vy Thủy – H Yur Je