Đảng bộ xã Bông Krang tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Chiều ngày 7/1/2020, Đảng bộ xã Bông Krang đã tổng kết công tác năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020. Về dự hội nghị có đồng chí Y Săn Ajun- UVBNT, phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của huyện; cùng toàn thể lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND  và các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ xã Bông Krang.

Trong năm 2019, được sự quan tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy xã  Bông Krang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời quán triệt, triển khai các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của ban chấp hành đối với lãnh đạo chủ chốt ở xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; trong năm đã giới thiệu kết nạp 11 quần chúng ưu tú vào đảng. Đảng bộ xã đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 42 – KH/ĐU, ngày 10/10/2019 của Đảng bộ về tổ chức đại hội các chi bộ, Đảng bộ xã tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lắk lần thứ XV, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về kết quả lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: tổng diện tích gieo sạ được 2.167  ha, đạt 106,3% so với KH năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm 9,82% so với tỉ lệ hộ nghèo từ đầu năm 2019;  công tác xây dựng nông thôn mới đạt 10/19 tiêu chí; thu cân đối ngân sách trên địa bàn trong năm 2019 đạt hơn 11 tỷ 238 triệu đồng , đạt 180,52% so với dự toán giao. công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được triển khai thực hiện chặt chẽ; Quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Săn Ajun- UVBTV phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục quan tâm đến một số nhiệm vụ quan trọng như: giảm tỉ lệ học sinh bỏ học trên địa bàn xã; tỉ hộ hộ nghèo có giảm nhưng vẫn cao; tỉ lệ người dân theo tôn giáo ở mức cao, hơn 38%; công tác phát triển nguồn Đảng viên tại địa phương còn nhiều khó khăn; cần tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra trong nghị quyết của Đảng bộ xã năm 2020.

Nhân dịp này, Đảng bộ xã Bông Krang cũng đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được giao năm 2019.

 H Yur Je