Hội nghị trực tuyến quán triệt nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Ngày 24-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với 16 điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố và 77 điểm cầu tại các xã trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn. Tại điểm cầu Huyện Lắk có đồng chí Võ Ngọc Tuyên – TUV, Bí thư huyện ủy; đ/c Nay Y Phú – Phó bí thư; Chủ tịch UBND Huyện. Các đ/c thường trực huyện ủy; ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XV; Đ/c chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện ; lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể chính trị – xã hội và hội đặc thù của huyện; các đ/c Bí thư , phó bí thư đảng uỷ, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đ/c Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tại hội nghị, đ/c Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; trong đó nhấn mạnh 21chỉ tiêu quan trọng như: phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm đạt 7% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 70,69 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội (giá hiện hành) đạt 179 nghìn tỷ đồng; tổng giá trị xuất khẩu đạt 3.520 triệu USD, bình quân đạt 704 triệu USD/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt khoảng 12.500 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo cả tỉnh giảm bình quân 1,5%-2%/năm; đến năm 2025, phấn đấu có 100/152 xã và có ít nhất bốn đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hằng năm, tổ chức cơ sở đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ từ 50% trở lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ từ 15-20%; bình quân hằng năm, kết nạp mới từ 2-3%/tổng số đảng viên trở lên… Đại hội đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá chiến lược về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo, củng cố vững chắc mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt các chuyên đề: Phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Xây dựng hệ thống chính trị, phát huy dân chủ sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; Đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh, mở rộng và phát triển quan hệ đối ngoại.

Văn Thắng – H Yur Je