Cử tri xã Bông Krang gửi gấm nhiều kỳ vọng đối với  người ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XII ứng cử tại địa bàn xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 11/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 ứng cử tại xã Bông Krang đã có buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn xã  Bông Krang. Tham dự hội nghị có các đồng chí là ứng cử viên HĐND huyện ứng cử tại xã Bông Krang; đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã và cử tri trên địa bàn xã Bông Krang.

Xã Bông Krang là đơn vị bầu cử số 2 của huyện Lắk, có 4490 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở 11 khu vực bầu cử  gồm: buôn Krai, buôn Dăr Ju, buôn Yang Kring, buôn Hang Ja, buôn Ja Tu, buôn Sruông, buôn Thái, buôn Yơn, buôn Dieo, buôn Mă và thôn Sân Bay. Trên địa bàn xã Bông Krang số đại biểu HĐND huyện được bầu 3 người; số đại biểu ứng cử 5 người gồm: Ông Y Săn Ayun – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường Trực HĐND huyện; bà Đào Thị Thu – Phó Ban kinh tế xã hội, HĐND huyện Lắk; Bà Hà Thị Thuỷ – UVBTV Đảng uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN xã, Trưởng khối dân vận; ông Trương Thành Trung – chuyên viên phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện; bà Nguyễn Thị Hà –  Cán bộ lao động thương binh xã hội xã Bông Krang.

Tại buổi tiếp xúc,. Sau khi nghe các chương trình hành động của các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND huyện tại địa bàn, các cử tri tại xã Bông Krang cũng đã đặt nhiều kỳ vọng đối với ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2022, đặc biệt là trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương.

Tại hội nghị các cử tri xã Bông Krang đã có nhiều ý kiến gửi đến những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 như: việc sửa chữa lại đường giao thông nông thôn đã bị xuống cấp; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử đất còn chậm, nhiều hộ dân trên địa bàn xã mong muốn điện lực Lắk xây dựng điện hạ thế thay đường dây điện tự kéo tại Thôn Sân Bay và Buôn Krai; sửa chữa lại các kênh mương thuỷ lợi đã hư hỏng, vấn đề quy hoạch bãi rác của địa bàn xã Bông Krang…

Qua hội nghị, các đại biểu ứng cử HĐND huyện cũng đã ghi nhận, tiếp thu ý kiến của người dân, nếu như trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm đến các ý kiến của cử tri để gửi đến các cấp, ban ngành có liên quan để trả lời, khắc phục và giải quyết những vấn đề mà cử tri đã ý kiến.

H Yur Je + Văn Thắng