Mô hình giống lúa Đài thơm 8 tại xã Buôn Triết

Vụ Đông xuân 2020 – 2021 bằng nguồn vốn Sự nghiệp nông, lâm phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã phối hợp với HTX Thái Hải xã Buôn Triết xây dựng mô hình sản xuất giống lúa xác nhận Đài thơm 8 theo hướng liên kết sản xuất lúa giống phục vụ cho các hội viên HTX và nhân dân quanh vùng, giảm được chi phí so với mua lúa giống trên thị trường khoảng 40%.

Mô hình được thực hiện với quy mô 10ha với sự tham gia của 4 hộ dân là thành viên của hợp tác xã, tại thôn Buôn Tung 1 xã Buôn Triết. các hội viên tham gia mô hình được Nhà nước hỗ trợ giống và 30% phân bón Urê còn lại là do người dân tự bỏ chi phí.

Thời gian thực hiện mô hình từ 12/2020 đến 5/2021, qua 5 tháng triển khai đến nay mô hình chuẩn bị cho thu hoạch. Đài thơm 8 là giống lúa có kỳ sinh trưởng từ 120 đến 130 ngày tuổi, là loại giống có ưu thế cứng cây, bông to, hạt gạo dài, ít bạc bụng, cơm trắng bóng, mềm, dẻo và thơm nhẹ, giống kháng rầy, đạo ôn, chịu phèn khá.

Giống lúa Đài thơm 8 cho năng suất vụ Đông Xuân khoảng 12 tấn/ha, tỷ lệ xay xát đạt 72kg gạo/100 kg lúa, giá bán cao, thương lái nhiều nơi về thu mua. So với sản xuất lúa thương phẩm thì mô hình sản xuất lúa giống  Đài Thơm 8 của HTX Thái Hải thu về lợi nhuận kinh tế cao hơn khoảng 10 đến 12 triệu đồng/ha.

Văn Thắng