Kiểm tra công tác bầu cử ở các xã

Sáng ngày 12/5 Đoàn Kiểm tra công tác bầu cử của huyện do đồng chí Võ Ngọc Tuyên–TUV Bí thư huyện uỷ cùng một số đồng chí đã tới các xã Yang Tao, Bông Krang, Đăk Phơi để kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã.

Xã Yang Tao có 5616 cử tri được chia thành 10 khu vực bầu cử, số đại biểu HĐND xã được bầu là 25 đại biểu với 40 người được giới thiệu ứng cử; Xã Bông Krang có 4490 cử tri được chia thành 11khu vực bầu cử, số đại biểu HĐND xã được bầu là 24 đại biểu với 38 người được giới thiệu ứng cử; Xã Đăk Phơi có 4112 cử tri được chia thành 11 khu vực bầu cử, số đại biểu HĐND xã được bầu là 24 đại biểu với 40 người được giới thiệu ứng cử. Trong buổi làm việc đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử ở UBND các xã, đồng thời đoàn đã trực tiếp tới một số điểm bỏ phiếu tại nhà văn hoá cộng đồng ở thôn buôn. Trong buổi làm việc đoàn đã quán triệt với các đơn vị bầu cử cần tập trung tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan. Bên cạnh đó, rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là tại các điểm, khu vực bỏ phiếu; bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau diễn ra bầu cử cũng như chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là ngày hội lớn của non sông đất nước tạo nên một khí thế sôi nổi, phấn khởi để cử tri huyện Lăk hămng hái đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao, an toàn tuyệt đối, lựa chọn được những đại biểu thực sự xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Văn Thắng