Cơ quan Đảng, Đoàn thể tổng kết công tác xây dựng Đảng 2019

Đồng chí Bùi Trọng Nghĩa – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng – Đoàn thể chủ trì hội nghị.

Năm 2019, Đảng ủy cơ quan Đảng – Đoàn thể đã tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất nội bộ, lãnh đạo các chi bộ cơ quan tham mưu của Huyện ủy, các tổ chức chính trị xã hội Mặt Trận các đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong năm qua Đảng ủy đã kết nạp 01 đảng viên, đạt 100% kế hoạch, chuyển Đảng chính thức cho 02 đồng chí, nâng tổng số đảng viên trong Đảng ủy lên 73 đồng chí. Theo kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019, Đảng ủy có 5 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (trong đó có 3 chi bộ  đạt “ chi bộ trong sạch vững mạnh”), 02 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 4 chi bộ mới thành lập chưa đủ thời gian đánh giá, phân loại; Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 15 đảng viên, chiếm tỷ lệ 21%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là 55 đảng viên chiếm tỉ lệ 76,3 % ; 02 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 2,7%.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2019 Đảng ủy cơ quan Đảng – Đoàn thể cũng đề ra một số chỉ tiêu quan trọng trong năm 2020 như; phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên được quán triệt, học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 11/11 chi bộ “ hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 100% gia đình đảng viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; Mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ phải có 50% trở lên đảng viên dự họp và phát biểu ý kiến; đảng viên sinh hoạt nơi cư trú đạt 100%, trước mắt Đảng ủy lãnh đạo các chi bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ bảo đảm kế hoạch đề ra.

Nhân dịp này, Đảng ủy cơ quan Đảng – Đoàn thể huyện đã khen thưởng 03 chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 15 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

H Yur Je