Uỷ ban nhân Dân xã Krông Nô tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023

Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQVN xã, các ngành, hội đoàn thể, trưởng, phó buôn và trưởng BCT Mặt trận 13 buôn.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch KTXH – QPAN năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, UBND xã đã triển khai thực hiện đạt và vượt các kế hoạch, chỉ tiêu: kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển ổn định, thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2023 ước đạt 34.500.000 đồng/người/năm (NQ: 34 triệu đồng/người/năm); an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng – an ninh được củng cố, tăng cường; công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được chỉnh trang, chú trọng; kỷ luật, kỷ cương hành chính được quan tâm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Hội nghị đã nghe các phát biểu tham luận về nội dung phong trào toàn dân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác thu, chi ngân sách và công tác thực hiện Đề án 06 trên địa bàn xã trong thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Y Thị Niê – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị trong thời gian tới, UBND xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực khắc phục những khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số vấn đề còn tồn tại trong thời gian qua. Đồng thời, tập trung quan tâm công tác xoá đói giảm nghèo, cứu đói giáp hạt cho người nghèo, đảm bảo trật tự an ninh nông thôn trong dịp Tết, vận động tuyên truyền Nhân dân không được đốt pháo, vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh …

Tại Hội nghị đã tổ chức khen thưởng cho 07 cá nhân, 08 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

  Huy Bình