Uỷ Ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Sáng ngày 09/1, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các hội, đoàn thể, lãnh đạo các phòng, ban của huyện và các đồng chí trong Ban Mặt trận của các xã, thị trấn.

Trong năm 2023, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Kịp thời nắm tình hình và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ. Thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, qua đó khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo không ngừng được củng cố và phát huy. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới, sáng tạo, ngày càng đi vào nề nếp, có hiệu quả; hoạt động đền ơn, đáp nghĩa và an sinh xã hội được quan tâm. Trong năm Ủy ban MTTQ huyện đã tiếp nhận và phân bổ 597 suất quà, trị giá 248,2 triệu đồng để thăm, tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đã triển khai xây dựng được 8 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 01 căn với tổng số tiền là 552 triệu 500 ngàn đồng. Tổ chức được 15 cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp với Đại biểu HĐND tỉnh và trước kỳ họp đối với đại biểu HĐND huyện có 1.250 lượt cử tri của 11 xã, thị trấn tham gia với 276 ý kiến, kiến nghị. Hoạt động giám sát trong xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện tốt, qua đánh giá tính đến nay toàn huyện đạt 138/190 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Bên cạnh đó, hoạt động của các Ban công tác mặt trận khu dân cư ngày càng được nâng cao, nề nếp sinh hoạt được duy trì…

Tại hội nghị UBNDTQVN huyện cũng đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2024, trong đó tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV; đồng thời thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2024, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBMTTQVN, thực hiện Quy chế phối hợp với HĐND và UBND huyện tại các văn bản đã ban hành…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ đề nghị MTTQ các cấp trong năm 2024 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ, chuẩn bị tốt các văn kiện đại hội nhiệm kỳ mới 2024 – 2029; chỉ đạo thành công đại hội MTTQ các cấp trong huyện theo tinh thần Chỉ thị 22/CT-TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư TW Đảng. Tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Chăm lo, phát huy vai trò người uy tín tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, trí thức, xây dựng và củng cố hệ thống chính quyền. Làm tốt hơn nữa vai trò chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình neo đơn, gia đình chính sách để các hộ được vui Xuân, đón Tết Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, an toàn, lành mạnh.

Nhân dịp này, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho 23 cá nhân đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc; Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tặng giấy khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2023./.

Văn Hoan