Đảng Uỷ xã Krông Nô tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Dự hội nghị có đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND Huyện, các đồng chí là đại biểu HĐND huyện ứng cử tại địa bàn; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban, ngành, đoàn thể xã; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Năm 2023, với tinh thần quyết tâm đoàn kết thống nhất, BCH Đảng bộ xã Krông Knô đã khắc phục khó khăn, tập trung xây dựng kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động từ xã đến các buôn để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2023. Tổ chức triển khai, quán triệt, học tập các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế phát triển, đạt và vượt một số chỉ tiêu đề ra, tổng diện tích gieo trồng đạt 4.680 ha, đạt 100% kế hoạch, bình quân lương thực đầu người 2.134,5kg/người/năm, đạt 100% kế hoạch; đàn gia súc 8.710 con, đạt 100%, đàn gia cầm 65 ngàn con, đạt100%; Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 34.500.000 đồng/ người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15,03%; thu ngân sách năm 2023 được 310 triệu đồng, đạt 110,71% chỉ tiêu huyện giao; lĩnh vực Nông thôn mới  đạt 13/19 tiêu chí; duy trì và phát triển các hoạt động văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hội nghị cũng đã nêu lên những khó khăn, tồn tại trong năm 2023, đồng thời thảo luận đưa ra những giải pháp khắc phục khó khăn, thực hiện hoàn thành mục tiêu năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND Huyện đánh giá cao và ghi nhận những kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ xã Krông Knô, năm 2024 đề nghị Đảng uỷ xã cần bám sát vào các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Quan tâm hơn nữa đẩy mạnh chuyển dịch cây trồng, tăng cường quản lý xây dựng, đất đai, môi trường; thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo, Chương trình phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quan tâm công tác giáo dục, chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục – thể thao; chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ khó khăn trên địa bàn xã; Quốc phòng an ninh bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa phương; Thực hiện tốt Đề án 06 ở địa phương, phát triển đảng viên, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính.

Nhân dịp này, Đảng ủy xã Krông Knô đã tuyên dương khen thưởng 04 tập thể chi bộ và 30 đảng viên có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

                                                                                                   Huy Bình