UBND huyện họp thành viên UBND huyện (mở rộng)

Ngày 07/3, UBND huyện tổ chức họp thành viên ủy ban (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2024. Đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Võ Thành Huệ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì phiên họp.

Tại cuộc họp, các thành viên UBND huyện đã được thông qua báo cáo kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 02 năm 2024. Theo đó: Trong vụ đông xuân năm 2023 – 2024 đã gieo trồng được 7.165ha các loại cây trồng, đạt 100% KH. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng ước đạt 31.521 triệu đồng. Tổng thu từ ngành thương mại, dịch vụ đạt khoảng 145 tỷ đồng. Thu trong cân đối ngân sách Nhà nước tính đến ngày 21/02/2024 đạt 8 tỷ 061 triệu đồng đạt 17,41% dự toán huyện và 24,96% dự toán tỉnh giao. Công tác xây dựng cơ bản được chú trọng, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng. Trong tháng đã thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán trình phê duyệt 01 công trình, quyết toán hoàn thành 02 công trình với giá trị quyết toán 4,653 tỷ đồng; tổng kế hoạch tất cả các nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2024 trên địa bàn huyện là 253 tỷ 103 triệu đồng bố trí cho 88 công trình. Giải ngân kế hoạch vốn đến 23/2/2024 đạt 6 tỷ 307 triệu đồng, đạt 2,5% KH vốn năm 2024. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường do UBND huyện giao tham mưu đã giải quyết được 01 đơn, trong đó 01 đơn đang tiếp tục được nghiên cứu giải quyết; việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân được quan tâm; hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn diễn ra sôi nổi, trong tháng đã tổ chức thành công giải bóng chuyền và đêm văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân Giáp thìn 2024”; Các đơn vị y tế cơ sở duy trì thực hiện các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia, giám sát chặt chẽ dịch bệnh; Thực hiện chi trả đúng, kịp thời, đầy đủ các khoản trợ cấp cho các đối tượng chính sách, người có công đảm bảo theo quy định; công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Tại cuộc họp cũng thông qua đề nghị góp ý danh mục Dự án thu hút đầu tư trên địa bàn huyện; thông qua báo cáo của UBND thị trấn Liên Sơn về việc xây dựng phương án được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa tại các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Liên Sơn và thông qua tờ trình về việc quản lý cho thuê vỉa hè đường Âu Cơ và Hồ Xuân Hương của công ty TNHH xây dựng và môi trường đô thị Đại Lộc.

Trên cơ sở nội dung báo cáo, các thành viên UBND huyện và các đại biểu tham dự hội nghị đã phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế, đưa ra ý kiến đề xuất và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2024, các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục bám sát Chương trình công tác của UBND huyện, các kế hoạch chuyên đề tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo trọng tâm, trọng điểm; tăng cường quản lý công tác thu, chi ngân sách năm 2024; Chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nguồn vốn, dự án và giải ngân kế hoạch vốn năm 2024; Các phòng ban liên quan chủ động phối hợp lập phương án, kế hoạch quản lý cho thuê vỉa hè kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa tại các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Liên Sơn đảm bảo đúng theo quy định; Tập trung chỉ đạo chăm sóc cây trồng, bảo đảm đủ nước tưới cho vụ đông xuân không để xảy ra tình trạng hạn hán; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động về quản lý bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; Tiếp tục triển khai công tác quản lý môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước trên địa bàn huyện; theo dõi, kiểm tra các tổ chức cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên môi trường; Chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách; Thực hiện tốt các chính sách dân tộc và giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Văn Hoan