Họp Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024

Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Lắk lần thứ IV năm 2024, tổ chức họp thống nhất nội dung chuẩn bị cho Đại hội. Ông Nguyễn Anh Tú – Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức Đại hội chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Lắk Lần thứ IV năm 2024; Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc và Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Lắk lần thứ IV năm 2024. Theo kế hoạch Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Lắk lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 – 2029, sẽ diễn ra trong 2 ngày 23-24/5/2024. Địa điểm tổ chức Đại hội tại Hội trường Huyện ủy – HĐND – UBND Huyện. Số lượng đại biểu dự Đại hội chính thực do Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện quyết định là 150 đại biểu. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung: thống nhất chủ đề Đại hội là “Nhân dân các dân tộc huyện Lắk đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”; thống nhất về công tác khen thưởng; công tác trang trí khánh tiết, tuyên truyền; công tác xây dựng phóng sự phục vụ; Chương trình, kịch bản Đại hội; báo cáo, tham luận;…

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Anh Tú – Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo,Trưởng Ban tổ chức Đại hội đề nghị Phòng Dân tộc huyện tiếp tục rà soát toàn bộ nội dung công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội để có sự chuẩn bị tốt nhất. Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức đại hội tăng cường công tác phối hợp chú trọng đến việc xây dựng chương trình, kịch bản Đại hội phù hợp; các văn bản trình tại Đại hội, nhất là báo cáo, phóng sự trình chiếu tại Đại hội; khẩn trương hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định về công tác khen thưởng. Các thành viên trong Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị tổ chức tốt các hoạt động triển lãm, trưng bày tranh ảnh, sản phẩm văn hóa nghệ thuật đặc sắc của các dân tộc thiểu số tại nơi tổ chức Đại hội; đẩy mạnh công tác truyền thông, phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội. Chuẩn bị chu đáo công tác tác hậu cần, an ninh trật tự phục vụ, các ý kiến đóng góp của các thành viên của Ban chỉ đạo về công tác tổ chức Đại hội đề nghị được bổ sung trước ngày 12/3/2024 gửi về phòng Dân tộc huyện Lắk./.

H Yur Je – Văn Thắng