Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tại xã Đăk Liêng

Vừa qua, tại hội trường UBND xã Đăk Liêng, Phòng Dân tộc huyện tổ chức Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số đợt 2 năm 2023 cho 200 học sinh khối 8 và khối 9 trường THCS Võ Thị Sáu xã Đăk Liêng.

Tại buổi tuyên truyền các em học sinh đã được cán bộ Phòng Dân tộc huyện tuyên truyền và phổ biến Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số”; Độ tuổi quy định về kết hôn đối với nam và nữ; Hình thức xử phạt, hậu quả, hệ lụy từ việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Các chính sách triển khai trên địa bàn huyện có liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc; Vai trò của chính quyền, đoàn thể trong việc tư vấn giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Một số bệnh tật di truyền trong tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…Ngoài ra, các em còn được phổ biến một số kiến thức về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và các vấn đề về giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Được biết đây là chương trình tuyên truyền thuộc tiểu dự án 2, Dự án 9 về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Theo kế hoạch trong đợt này Phòng Dân tộc huyện đã tổ chức tuyên truyền tại 4 điểm trên địa bàn huyện với tổng trên 440 đại biểu tham dự.

Văn Thắng