Tọa đàm kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024), mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024

Tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí nguyên Bí thư, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được thông tin thời sự một số nội dung chính trước, trong và sau thời gian diễn ra xử án sự việc ngày 11/6 tại huyện Cư Kuin; xem phóng sự kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của BCH Đảng bộ huyện; Video 10 sự kiện nổi bật của huyện Lắk năm 2023 và cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đường lối kháng chiến “toàn dân”, “toàn diện”, “trường kỳ”, “dựa vào sức mình là chính” phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân lần lượt đánh bại mọi âm mưu, kế hoạch xâm lược của kẻ thù, đặc biệt là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneve (năm 1954), chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Từ năm 1954 đến năm 1975, đất nước bị chia cắt làm hai miền, dưới sự lãnh đạo của Đảng, miền Bắc vừa nỗ lực xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa ra sức làm tròn nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. Nhân dân miền Nam tiếp tục cuộc đấu tranh kiên cường để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Trước những yêu cầu mới của sự phát triển đất nước, trên cơ sở tổng kết sáng kiến, sáng tạo trong thực tiễn của Nhân dân, Đảng ta đã tiến hành đổi mới từng phần trong nông nghiệp, công nghiệp, đổi mới tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và từng bước hình thành đường lối đổi mới đất nước…

Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, huyện Lắk là một huyện anh hùng, là cái nôi che giấu cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến; đã được Chủ tịch nước công nhận là huyện Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào năm 1998. Đảng bộ huyện Lắk tiến hành Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 1969 – 1971 vào tháng 8/1969. Trải qua 55 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ huyện Lắk đã tiến hành 15 kỳ Đại hội; hiện tại Đảng bộ huyện có 51 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với tổng số 3.348 đảng viên, trong đó đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ trên 40%. Trong những năm qua, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết  liệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và các nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ huyện khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025, trọng tâm là Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13//10/2020 về “Tập trung huy động các nguồn lực nhằm xây dựng và phát triển huyện Lắk trở thành khu du lịch của tỉnh Đắk  Lắk vào năm 2030” và Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 05/3/2021 về lãnh đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2021-2025, được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng.

Đảng bộ huyện huyện Lắk vinh dự và tự hào được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền (2020, 2021, 2022).

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng hoa và quà cho các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy qua các thời kỳ./.

Văn Hoan