Hội nghị ban chấp hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy Ban kiểm tra huyện Ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 01/02, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV.

Sau khi nghe Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; bằng hình thức bỏ phiếu kín, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Văn Huyên – HUV, Chánh Thanh tra huyện giữ chức danh Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 35/35/39 phiếu, đạt tỉ lệ 89,74% trên tổng số Ủy viên Ban Chấp hành có mặt tại hội nghị./.

Văn Hoan