Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Bông Krang khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 16/01/2024, Hội đồng nhân dân xã Bông Krang tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND xã, đánh giá tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN của địa phương năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Dự kỳ họp có bà Nguyễn Thị Việt – HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, đại biểu HĐND huyện ứng cử tại địa bàn; lãnh đạo Thường trực Đảng uỷ, UBND, UBMTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội xã; các đại biểu HĐND xã Bông Krang khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Lãnh đạo các đơn vị trường học, trạm Y tế và các đồng chí là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, buôn trên địa bàn xã.

Tại kỳ họp đã thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XII; Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND xã năm 2023; Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023; Báo cáo thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023; thông báo công tác xây dựng chính quyền của UBMTTQVN xã năm 2023, và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND xã, trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo tổ chức thực hiện của UBND xã, xã Bông Krang đã đạt được nhiều kết đáng ghi nhận trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra như: tổng diện tích gieo trồng được 2.430ha, đạt 117,13%; giá trị ngành Nông – Lâm nghiệp và thủy sản là 118 tỷ 219 triệu đồng, đạt 105,38%; giá trị ngành Thương mại và Dịch vụ 42 tỷ 856 triệu đồng, đạt 108,27%; thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người/năm, đạt 109,71%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,2%. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính được tăng cường, từng bước hiện đại hóa các thủ tục hành chính. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Với tinh thần trách nhiệm cao, tại kỳ họp các đại biểu HĐND xã cũng đã biểu quyết thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2024; dự thảo Nghị quyết phê chuẩn dự toán và phân bổ dự toán thu – chi ngân sách năm 2024; dự thảo Nghị quyết về các kỳ họp thường lệ HĐND xã Bông Krang trong năm 2024./.

Văn Hoan