Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho Cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2023

Sáng ngày 5/12 Trung tâm Chính trị huyện phối hợp Liên đoàn Lao động huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Công đoàn cở sở năm 2023. Dự lễ khai giảng có các đồng chí lãnh đạo đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Liên đoàn Lao động huyện cùng hơn 110 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Kế toán, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra công đoàn cơ sở.

Trong thời gian 3 ngày từ 5/12-7/12/2023, các học viên được các giảng viên kiêm chức của huyện và báo cáo viên của đoàn Lao động tỉnh triển khai học tập 05 chuyên đề về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác công đoàn, cụ thể: Một số vấn đề về lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Những vấn đề chung về phong trào công nhân và công đoàn; Những nội dung hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở; Phương pháp hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở. Ngoài ra, các học viên còn được truyền đạt chuyên đề bổ sung đó là: Nghị quyết số 14, ngày 06/9/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV về phân công đảng viên giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trong giai đoạn 2023 – 2025, định hướng thoát nghèo bền vững đến năm 2030.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các cán bộ Công đoàn chủ chốt ở cơ sở bổ sung thêm kiến thức cũng như nâng cao trình độ lý luận chính trị và công tác nghiệp vụ, từ đó phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, góp phần nâng cao uy tín, sự tin tưởng từ công chức, viên chức, người lao động đối với tổ chức Công đoàn để từ đó phấn đấu xây dựng tổ chức Công đoàn từ huyện đến cơ sở ngày một vững mạnh toàn diện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương đã đề ra.

Văn Thắng