Họp các tiểu ban đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Krông Nô lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-MTTQ-BTT, ngày 08/9/2023 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã về việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Krông Nô lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Chiều ngày 07/3/2024, UBMTTQVN xã Krông Nô đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ các tiểu ban phục vụ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Krông Nô lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tham dự có đồng chí Y Thị Niê – HUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã, các đồng chí đại diện cấp uỷ, chính quyền địa phương, các thành viên các tiểu ban Đại hội và các đồng chí Trưởng Ban công tác Mặt trận của 13 buôn trên địa bàn xã.

Tại cuộc họp đồng chí Y Hùng Rơ Yam – Chủ tịch UBMTTQVN xã đã thông qua quyết định thành lập các Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban vật chất và khánh tiết; Tiểu ban nội dung; Tiểu ban tuyên truyền và an ninh; Thông qua Đề án nhân sự và danh sách dự kiến uỷ viên Uỷ ban MTTQVN xã. Theo đó trưởng, phó và các thành viên của các tiểu ban triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc được phân công đảm bảo theo đúng tiến độ đã đề ra. Thảo luận tại hội nghị các đại biểu cơ bản nhất trí với các kế hoạch phân công của các tiểu ban và sẽ cùng nhau hoàn thành các nội dung công việc được phân công đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các tiểu ban sẽ trao đổi trực tiếp để có giải pháp thực hiện được tốt hơn. Đại hội MTTQ Việt Nam xã Krông Nô lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029, dự kiến tổ chức vào tháng 4/2024.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đề nghị các tiểu ban khẩn trương hoàn thiện và triển khai kế hoạch được giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các thành viên Tiểu ban nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 -2029.

                                                  Huy Bình