Họp Ban Tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu xã Nam Ka, huyện Lắk

Chiều ngày 20/02, Ban Tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu xã Nam Ka, huyện Lắk tổ chức họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu xã Nam Ka, huyện Lắk theo Quyết định số 1298/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ngày 04/11/2023 về việc công nhận xã An toàn khu thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Đồng chí Võ Thành Huệ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu xã Nam Ka, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đã nghe các thành viên ban tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo về kết quả chuẩn bị cho Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu xã Nam Ka như thành lập tổ phục vụ và phân công cụ thể cho các thành viên phục vụ buổi lễ; công tác tuyên truyền, cơ sở vật chất phục vụ cho buổi lễ. Đồng thời, các đại biểu đã tham gia ý kiến về kịch bản, chương trình buổi lễ, các tiết mục văn nghệ chào mừng, trang trí khánh tiết, khẩu hiệu, maket sân khấu; số lượng đại biểu mời; góp ý về công tác đón tiếp đại biểu; công tác y tế, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thảo luận kinh phí tổ chức buổi lễ…

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Võ Thành Huệ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu xã Nam Ka ghi nhận sự chủ động của các phòng, ban liên quan, UBND xã Nam Ka trong việc tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức lễ đón nhận, đồng thời yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, UBND xã Nam Ka cần rà soát lại tất cả các nội dung, để phối hợp đôn đốc triển khai thực hiện; đẩy nhanh tiến độ công việc được giao, công tác chuẩn bị phải được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo buổi lễ được diễn ra trang trọng, ý nghĩa và thành công. Riêng kinh phí tổ chức buổi lễ sẽ giao cho phòng TC-KH báo cáo và tham mưu uỷ ban nhân dân huyện xem xét quyết định.

Theo kế hoạch Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu xã Nam Ka, huyện Lắk được tổ chức ngày 06/03/2024, tại Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã Nam Ka./.

Văn Hoan