Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06

UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trong năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024. Hội nghị trực tuyến đến các điểm cầu của 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại điểm cầu huyện Lắk dự hội nghị có đồng chí Nay Y Phú –  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Mai Hữu Vạn – UV BTV, Trưởng Công an huyện; lãnh đạo các phòng ban ngành liên quan.

Trong năm 2023, UBND tỉnh Đắk Lắk đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Việc thực hiện Đề án 06 được UBND tỉnh Đắk Lắk xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, có tầm quan trọng rất to lớn, nhằm tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính Nhà nước đổi mới, nâng tầm theo hướng hiện đại, góp phần phát triển Chính phủ điện tử, xã hội số, kinh tế số và công dân số. Với sự quan tâm đầu tư về nguồn lực, kinh phí, phương tiện, thiết bị kỹ thuật và chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Bộ Công an, của UBND tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2023, lực lượng Công an toàn tỉnh đã ngày, đêm nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhanh chóng hoàn thiện hệ thống dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn thu nhận hồ sơ cấp CCCD kèm định danh điện tử cho công dân. Tính đến ngày 04/12/2023, toàn tỉnh Đắk Lắk đã thu nhận được 1.846.543 hồ sơ CCCD; đã trả 1.700.599 thẻ CCCD cho người dân và kích hoạt được 62.878 tài khoản định danh điện tử mức 1, 825. 913 tài khoản định danh mức độ 2.

Năm qua, các Tổ công tác triển khai Đề án 06 đã tích cực đẩy mạnh thực hiện 25 thủ tục hành chính qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, minh bạch hơn; phối hợp triển khai tích hợp các giấy tờ công dân để sử dụng thẻ CCCD có gắn chip điện tử và ứng dụng VNEID trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, đã tích hợp thông tin Thẻ bảo hiểm y tế, Giấy đăng ký xe ô tô, Giấy phép lái xe, Thẻ ngân hàng nhằm tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp được thụ hưởng nhiều tiện ích trong các giao dịch hành chính. Số thủ tục hành chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ 100%; trong đó hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk có 1.081 dịch vụ công, trên công dịch vụ công Quốc gia có 1.064 dịch vụ công…

Để thực hiện hiệu quả Đề án 06 trong năm 2024 đạt hiệu quả cao hơn, tại hội nghị các đại biểu đã đề ra một số giải pháp trọng tâm như: tập trung nâng cao nhận thức và cơ chế chỉ đạo điều hành hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền với hình thức đa dạng phong phú, nội dung sinh động, trực quan, có sức lan tỏa mạnh mẽ; hoàn thiện thể chế; tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn, trao đổi thông tin, xử lý sự cố, phòng chống những âm mưu, thủ đoạn, phương thức lấy, cấp thông tin; đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp phần mềm bảo mật thiết bị; thực hiện tốt nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhóm tiện ít phục vụ phát triển kinh – tế xã hội; phát triển công dân số và hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, làm giàu dữ liệu dân cư…./.

 H Yur Je