Hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập quán triệt Chuyên đề năm 2024

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 129 điểm cầu với 15.137 đại biểu trong toàn tỉnh.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tỉnh; bí thư huyện ủy các huyện. Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lắk có đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí là UV BCH Đảng bộ huyện khoá XV, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm chính trị huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể huyện. Các đồng chí là bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, các đồng chí là Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí H’ Lim Niê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản và một số giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2024 và những năm tiếp theo nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đối với tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nội dung của Chuyên đề gồm 2 phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua hội nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục đề ra các cơ chế, chính sách cụ thể để khơi dậy truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đưa nội dung Chuyên đề năm 2024 vào sinh hoạt định kỳ hàng quý của chi bộ, của hội, đoàn thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2024 đến toán thể các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với 01 tập thể và 02 cá nhân của tỉnh Đắk Lắk vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Ban Chỉ đạo giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2023 cũng đã trao 4 giải (1 giải B, 2 giải C, 1 giải Khuyến khích) tặng cho các tác giả của tỉnh Đắk Lắk.

H Yur Je