Ban Dân tộc tỉnh làm việc với huyện Lắk về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lắk lần thứ IV, năm 2024

Về dự cuộc họp có đồng chí Hà Huy Quang – Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Dân tộc tỉnh; Về phía huyện có đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lắk lần thứ IV, các đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo đại hội.

Theo báo cáo tại hội nghị, Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện  Lắk lần thứ IV, năm 2024 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5/2024 nhằm tổng kết, đánh giá công tác dân tộc giai đoạn 2019 – 2024, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và định hướng trong thời gian tới; tiếp tục khẳng định và ghi nhận, tôn vinh, biểu dương đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng cơ sở, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về chủ đề, nội dung của Đại hội; việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, cơ cấu, số lượng đại biểu; công tác thi đua khen thưởng và kinh phí tổ chức Đại hội. Hội nghị cũng thống nhất việc cử đại biểu tham dự phải đảm bảo cơ cấu theo thành phần dân tộc, độ tuổi, giới tính, lĩnh vực, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín trong cộng đồng, có nhiều công lao đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc.

Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hà Huy Quang –  Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lắk lần thứ IV phải tăng cường chỉ đạo các thành viên trong Ban chỉ đạo phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và các đoàn thể tập trung chuẩn bị nội dung, triển khai nhiệm vụ được phân công nhằm đảm bảo mọi điều kiện để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nay Y Phú –  Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lắk lần thứ IV nhấn mạnh: Giao cho Phòng Dân tộc huyện hoàn thiện Báo cáo chính trị, tham mưu cho Ban chỉ đạo thành lập các tiểu ban giúp việc, tham mưu dự trù kinh phí chi tiết cụ thể để tổ chức đại hội; giao cho Phòng Văn hoá -Thông tin phối hợp với Trung tâm TT-VH-TT huyện Lắk tham mưu tổ chức triển lãm ảnh, các sản phẩm đặc trưng truyền thống và sản phẩm OCOP của huyện; giao cho Trung tâm TT-VH-TT huyện thực hiện phóng sự thể hiện được kết quả công tác dân tộc huyện nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước trong và sau đại hội… Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lắk lần thứ IV dự kiến sẽ tiến hành họp vào chiều ngày 01/3 để triển khai các nhiệm vụ cụ thể chi tiết từng thành viên Ban chỉ đạo.

 H Yur Je + Văn Hoan