Hội nghị trực tuyến của Chính phủ đánh giá 02 năm triển khai thực hiện đề án 06

Hội nghị tổ chức tại trụ sở Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì và được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại trụ sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố, UBND cấp huyện trên địa bàn toàn quốc.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lắk có đồng chí Nguyễn Anh Tú –  Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Mai Hữu Vạn – UVBTV, Trưởng Công an huyện, cùng các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện và thành viên Tổ Công tác Đề án 06 của huyện.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 02 năm qua việc triển khai thực hiện đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Gọi tắt là Đề án 06) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành 6 chỉ thị, 23 nghị quyết, 4 công điện với 413 nhiệm vụ; tổ chức nhiều cuộc họp để thúc đẩy triển khai thực hiện Đề án hiệu quả. Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Căn cước; hoàn thành 4 văn bản quy phạm pháp luật và sửa đổi, bổ sung 19 nghị định liên quan. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đẩy mạnh, đem lại hiệu quả thiết thực, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp; với hơn 11,2 triệu tài khoản và hơn 35,4 triệu hồ sơ nộp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; triển khai 38/53 dịch vụ công thiết yếu, giúp tiết kiệm hằng năm trên 2,5 nghìn tỷ đồng. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối, chia sẻ, xác thực, làm sạch dữ liệu với 15 bộ, ngành, 63 địa phương, với hơn 1,3 tỷ lượt tra cứu, khai thác thông tin công dân. Toàn quốc hoàn thành cấp 100% căn cước công dân gắn chip cho công dân; cấp trên 70 triệu tài khoản định danh điện tử… Công tác bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân được được quan tâm, chú trọng. Hiện nay, có 63% hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước được phê duyệt cấp độ an toàn, tăng 32,5% so với năm 2022.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định 2 năm thực hiện Đề án 06 đã đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy quản trị quốc gia bằng kỹ thuật số, quản trị thông minh, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế- xã hội nhanh và bền vững. Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành khẩn trương, tập trung giải quyết 10 nhiệm vụ chậm tiến độ theo lộ trình Đề án 06; xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án 06 trong năm 2024, trong đó đề ra lộ trình chi tiết để hoàn thành 09 nhóm chỉ tiêu cơ bản về giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các dịch vụ công trên môi trường trực tuyến; Đẩy mạnh cung cấp các tiện ích cho người dân, quản lý xã hội trên ứng dụng VneID…

 H Yur Je + SaKin ( Svtt)