Nông dân xã Đăk Liêng ra đồng chăm sóc lúa vụ mùa Đông Xuân

Xã Đăk Liêng đã hoàn thành công tác gieo sạ lúa vụ mùa Đông Xuân, đến nay lúa đã được 20 đến 30 ngày tuổi, tranh thủ những ngày nắng đẹp bà con trong xã tập trung ra đồng chăm sóc lúa Đông Xuân.

Đây là thời điểm cần đặc biệt chăm sóc lúa bởi đây là thời điểm cây lúa sinh trưởng, đẻ nhánh mạnh. Công việc của nông dân trong những ngày này chủ yếu là lấy nước vào ruộng để giữ ấm; một số hộ tỉa dặm, phun thuốc kích rễ và bón phân thúc cho cây lúa. Lúa vụ Đông Xuân có nhu cầu sử dụng nhiều nước hơn so với các vụ lúa khác. Cần đảm bảo điều kiện về nhiệt độ và độ ẩm tốt để cây sinh trưởng tốt.

Nhìn chung với điều kiện thời tiết nắng ấm các mảnh ruộng trên địa bàn xã lúa đều phát triển tốt, chưa xuất hiện sâu bệnh. Tuy nhiên thời tiết nắng ấm cũng là điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh hại phát sinh, bà con cần chủ động phòng trừ ngay từ khi mới xuất hiện đối tượng bệnh gây hại như rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn…

Văn Thắng