Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh Ủy, của huyện Ủy

Sáng ngày 23/01, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Huyện ủy dành cho cán bộ chủ chốt của huyện. Đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy truyền đạt với các chuyên đề gồm: Chương trình số 43-CTr/TU, ngày 28/11/2023 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/02/2022 của Bộ Chính trị về “Vấn đề người gốc Việt tại Campuchia”; Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 22/11/2023 của BTV Tỉnh ủy về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 35-CT/HU, ngày 12/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc phối hợp triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về “Nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài”;

Hướng dẫn số 95-HD/BTGTU, ngày 04/12/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 06/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Nghị quyết số 15-NQ/HU, ngày 27/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 22/11/2023 của BTV Tỉnh ủy về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024 và Chỉ thị số 33-CT/HU, ngày 08/11/2023 của BTV Huyện ủy về việc lãnh đạo hội nghị tổng kết Phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” cấp cơ sở tiến tới Đại hội “Cựu Chiến binh gương mẫu” Hội Cựu Chiến binh huyện lần thứ VII, giai đoạn 2019-2024;…

Thông qua hội nghị, nhằm giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện nắm rõ các nội dung cơ bản, cốt lõi của các văn bản của Đảng. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi nội dung các văn bản của Đảng theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả./.

Văn Hoan