Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chức danh Phó Bí thư, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

Sáng ngày 21/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lăk khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Phó Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Quy định số 96, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị theo quy định và tiến hành quy trình lấy phiếu tín nhiệm theo đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc. Trên tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy và Phó Bí thư Thường trực huyện ủy. Kết quả, đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện tiếp tục được tín nhiệm giữ chức danh Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực, trưởng Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục được tín nhiệm giữ chức danh Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, với số phiếu tín nhiệm cao.

Hội nghị cũng đã lấy phiếu biểu quyết điều chỉnh cơ cấu Đề án nhân sự Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; Lấy phiếu giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; Lấy phiếu giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực, trưởng Ban Dân vận Huyện ủy được giới thiệu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Nguyễn Văn Huyên – HUV, Chánh thanh tra huyện được giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời, giúp các đồng chí được lấy phiếu tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm trong công tác; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng./.

Văn Hoan