Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15 (mở rộng)

Sáng ngày 21/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.Dự hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Anh – TUV, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Tỉnh uỷ; đồng chí Hồ Duy Thành – TUV, Phó CN UBKT Tỉnh ủy. Hội nghị do các đồng chí Nguyễn Văn Long –Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực, trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ và đồng chí Nay Y phú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Cấp ủy, chính quyền địa phương huy động mọi nguồn lực để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Kết quả có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra như: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 2.929 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch và bằng 108,1% so với cùng kỳ năm 2022; tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,1%, trong đó so với năm 2022: Giá trị ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,8%; giá trị ngành công nghiệp, xây dựng tăng 11,2%; Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước đạt 352,5 triệu đồng, đạt 100,7% so với kế hoạch năm 2023 và bằng 108,79% so với cùng kỳ năm trước; thị trường hàng hóa trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân; tổng doanh thu từ ngành thương mại, dịch vụ và du lịch ước đạt 1.493 tỷ đồng, đạt 106,6% kế hoạch. Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 43 tỷ 426 triệu đồng, đạt 134,49% kế hoạch tỉnh giao và đạt 86,73% kế hoạch huyện, trong đó thu thuế, phí và lệ phí đạt 30 tỷ đồng, đạt 136,37% kế hoạch tỉnh, huyện giao. Thu nhập bình quân đầu người (theo giá thực tế) ước đạt 35 triệu đồng/người/năm.​ Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 3,5%, trong đó mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, xã đặc biệt khó khăn ước giảm 4,5%. Tạo việc làm cho 1.850 lao động nông thôn. Toàn huyện đạt 138/190 tiêu chí nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 72,63% tăng 04 tiêu chí so với năm 2022.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đẩy mạnh, đã kết nạp 120 đảng viên mới đạt 109% chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và đạt 104% chỉ tiêu nghị quyết Huyện ủy; công nhận đảng viên chính thức cho 93 đồng chí; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; Tổ chức lễ giao, nhận quân đạt 100% chỉ tiêu được giao, có 100% đối tượng được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh. Tổ chức triển khai diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ đối với các xã Bông Krang, Yang Tao, Krông Nô và Đắk Nuê, có 02 xã hoàn thành xuất sắc đợt diễn tập; hoạt động của chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; lĩnh vực Văn hóa – Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng hợp ý kiến đề nghị bổ sung quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử; Lấy phiếu giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực, trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ; Lấy phiếu giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đối với đồng chí Nguyễn Văn Huyên – HUV, Chánh thanh tra huyện.

Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ năm 2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Long – Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023; đồng chí khẳng định, năm 2024 có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời đề nghị các cơ quan ban ngành từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm năm 2024.

Văn Hoan