Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số thực hiện đúng chính sách dân số Nghị định số 39

Thời gian qua, huyện Lăk tích cực triển khai Nghị định số 39 ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách về hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số và đã đạt hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng dân số, tăng tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại trong độ tuổi sinh đẻ, giảm tỷ suất sinh, đặc biệt là phụ nữ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Nghị định số 39, phụ nữ người dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo hoặc phụ nữ là người kinh có chồng là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn (trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) khi sinh con đúng chính sách dân số, mỗi hộ gia đình sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng trong tháng đầu sau khi sinh con. Người thụ hưởng tự nguyện cam kết bằng văn bản không sinh thêm con nếu vi phạm phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ. Theo đó, từ năm 2018 đến nay trên cơ sở rà soát, xác minh và lập hồ sơ, Trung Tâm Y tế huyện đã chi trả hỗ trợ kinh phí đợt I, cho 178 trường hợp được hưởng chính sách theo Nghị định số 39 với tổng số tiền hơn  356 triệu đồng. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2023, Trung tâm Y tế huyện sẽ tiếp tục chi trả đợt II cho 301 trường hợp được hỗ trợ với số tiền hơn 602 triệu đồng. Chính sách này đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đa số người dân, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về kế hoạch hóa gia đình có chuyển biến rõ rệt.

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; đồng thời triển khai chi đúng, chi đủ, kịp thời cho các trường hợp phụ nữ người dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo hoặc phụ nữ là người kinh có chồng là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn (trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) khi sinh con đúng chính sách dân số, góp phần giúp các hộ dân cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe, tập trung phát triển sản xuất, nuôi dưỡng và chăm sóc con tốt hơn./.

H Yur Je