Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng xã Buôn Tría năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Về dự hội nghị có Đ/c Lê Văn Hiền – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã, các ban ngành đoàn thể, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã.

Năm 2023, Đảng ủy xã Buôn Tría xác định là năm thực hiện nhiệm vụ chính trị gặp nhiều khó khăn, thách thức do những tháng đầu năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh ở người cũng như các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thiên tại, lũ lụt gây ra đã làm thiệt hái lớn đến đời sống của người dân trên địa bàn xã. Song Đảng ủy xã đã đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và công tác phòng, chống dịch. Cùng với đó Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương của Trung ương, tỉnh, huyện và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đảng ủy xã đề ra. Trong đó đặc biệt chú trọng chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp, thủy lợi, phục vụ sản xuất; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quan tâm giải quyết những vướng mắc, các ý kiến đề xuất, kiến nghị của công dân cơ bản được giải quyết kịp thời; an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong năm 2023, Tổng diện tích sản xuất các loại cây trồng là 2.288ha/2.296ha đạt 99,65%KH, sản lượng lương thực cây có hạt đạt 11.781/13.077,5 tấn đạt 90,08% KH. Đàn gia súc, gia cầm cơ bản phát triển ổn định. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và quản lý bảo vệ rừng được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 417/361 triệu đồng, đạt gần 116% KH…Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể làm tốt công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, gắn với phát triển hội viên, đoàn viên và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng.

Trong thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện về phát triển kinh tế; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến. Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất cây vụ đông xuân. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao với nhiều giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí; Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị Quyết số 02,05,09 và 14 của BCH Đảng bộ huyện khóa XV đã đề ra, tăng cường quản lý công tác thu, chi trên địa bàn xã, đầy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là về công tác cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho người dân. Thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo, tổ chức lồng ghép các nguồn lực để thực hiện hiệu quả việc phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, làm tốt công tác tuyển quân năm 2024… Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy xã năm 2024.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Lê Văn Hiền – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy xã Buôn Tría đã đạt được trong năm 2023. Qua đó, đồng chí đề nghị trong năm 2024, Đảng ủy xã tiếp tục giữ vững ổn định hệ thống chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc trong Nhân dân, quan tâm đến lợi ích về an sinh xã hội; tăng cường công tác quản lý ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các NQ 02,05,09 và 14 của BCH huyện Đảng bộ khóa XV đã đề ra; đẩy mạnh xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành của cấp ủy, chính quyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Đảng bộ xã Buôn Tría đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023./.

Xuân Thái