Đảng uỷ thị trấn Liên Sơn sơ kết 06 tháng đầu năm 2024

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2024. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích các loại cây gieo trồng 06 tháng đầu năm là trên 448 ha, đạt 89,24% kế hoạch cả năm. Tổng sản lượng cây lương thực cây có hạt 1.628 tấn đạt 85,5%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 53 triệu đồng/người/năm, cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng ước đạt 9,7 tỷ đồng, đạt 60,75%. Phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư xây dựng cơ bản: Đường giao thông nội thị được bê tông hoá, nhựa hoá 98%, tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội; tình hình an ninh trật tự luôn ổn định và giữ vững.

Đảng uỷ tiếp tục triển khai sâu rộng việc thực hiện Nghị Quyết 02 và Nghị Quyết 05, Nghị Quyết 06 của BCH Đảng bộ huyện khoá XV đến các cơ sở. Tại hội nghị này Đảng uỷ thị trấn Liên Sơn cũng quán triệt chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết 14 của BCH Đảng bộ huyện “Về phân công đảng viên giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, xoá đói giảm ghèo giai đoạn 2023-2025, định hướng thoát nghèo bền vững đến năm 2030”

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy thị trấn Liên Sơn tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; quán triệt triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của TW và các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và quần chúng Nhân dân; Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đấy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chi bộ Đảng và phát triển đảng viên mới. Lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2024.

Văn Thắng